Menu Zamknij

Szanowni Państwo,

po dwóch latach pandemii zmuszającej do słuchania muzyki „przez szybkę” Warszawskie Spotkania Muzyczne wracają do normalności.
Tzn. wróciłyby, gdyby nie 24 lutego. Rzeczywistość od tego czasu szaleje, przyjmujemy miliony uciekinierów, wysyłamy czołgi, świat się przepoczwarza,
nie wiemy co przyniesie przyszłość nawet najbliższa. Na tym tle Spotkania mają szansę odbyć się całkiem zwyczajnie, jak dawniej. Korzystajmy więc
ze zwyczajności – jak już wiadomo, może być wyjątkowym przywilejem.

W tym roku zdecydowanie przeważa muzyka nowa, choć koncert Sonat Misteryjnych, łączący w swej duchowości barok i współczesność, będzie zupełnie wyjątkowy. Ponadto Kawalerowie Błotni odniosą się do Szewców i trzech rewolucji, Sinfonia Viva da pięć prawykonań, przypomnimy muzykę Juliusza Wertheima po 100 latach wracającą powoli na estrady, a w lewitującym pianissimo i orgiastycznym fortissimo zabrzmi perkusja Leszka Lorenta.

Zakres tematów wyjątkowo szeroki: od ludzkiego DNA (Marzena Majcher), poprzez Witkacego i pulsary (Adam Sławiński) po Tajemnice Światła.
Dla przeciwwagi – dzieci małe, większe i te bardzo duże będą w niedzielę tworzyć muzykę elektroniczną gestem oraz intensywnym ruchem bieganym.

Oddział Warszawski Związku Kompozytorów Polskich życzy wszystkim owocnego biegania na koncerty.

Jarosław Siwiński
Dyrektor Artystyczny
36. Warszawskich Spotkań Muzycznych

Zapraszamy na koncerty

Niedziela 15 maja godz. 11:00 - 15:00

KTÓRĘDY DO DŹWIĘKU?

Kościesza & Kordaczuk Duo - instalacja dźwiękowa dla dzieci, warsztaty tworzenia muzyki ruchem i gestem

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Laboratorium – Sala im. Wojciecha Krukowskiego, ul. Jazdów 2

Instalacja dźwiękowa dla dzieci Którędy do dźwięku złożona jest z 16 obiektów generujących dźwięki pod wpływem czujników ruchu. Pomiędzy
obiektami poruszają się młodzi słuchacze, inicjując te dźwięki.
W ramach warsztatów twórcy instalacji przeprowadzą specjalne gry ruchowo-dźwiękowe, tworząc we współpracy z dziećmi utwór elektroniczny. Poza godzinami warsztatów będzie też możliwe indywidualne odkrywanie instalacji.

godz. 11:00 – 12:00 warsztat I (dzieci 5-6 lat)
godz. 12:00 – 13:00 zwiedzanie indywidualne
godz. 13:00 – 14:00 warsztat II (dzieci powyżej 7 lat)
godz. 14:00 – 15:00 zwiedzanie indywidualne

zapisy na warsztaty:
online: TUTAJ
e-mail: warsztaty@artdecogroup.eu

Poniedziałek 16 maja godz. 19:00

KOLORY STULECIA

Wertheim, Landowska, Paciorkiewicz, Łopacki - kameralnie od 1908 do 2020

Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, ul. Modzelewskiego 59

Koncert przypomni postać przedwojennego warszawskiego kompozytora Juliusza Wertheima, a także Sonatę związanego z warszawską uczelnią
prof. Tadeusza Paciorkiewicza. Koncert zamkną utwory wokalno-instrumentalne debiutującego na festiwalu Marcina Łopackiego. Wykonawcy przedstawią także ciekawostkę – utwór Jesień słynnej klawesynistki, Wandy Landowskiej.

Wtorek 17 maja godz. 19:00

PER MUSICAM AD ASTRA

Od lewitacji do gwiazd. Koncert perkusyjny

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Sala Koncertowa, ul. Okólnik 2

Koncert perkusyjny prof. Leszka Lorenta, z towarzyszeniem Jana Gralli (w utworze na dwie multiperkusje Ineffabilis). Leszek Lorent to ścisła czołówka polskich wykonawców współczesnej muzyki perkusyjnej. W programie znajdą się utwory zmarłego niespodziewanie w zeszłym roku Marcina Błażewicza, a także Pawła Buczyńskiego, Adama Sławińskiego i debiutującej na festiwalu Marty Śniady.

Środa 18 maja godz. 18:00

SONATY MISTERYJNE

Il Tempo: duchowy pomost przez stulecia

Kościół ewangelicko-reformowany, Al. Solidarności 74

Koncert Sonat Misteryjnych (Różańcowych) w wykonaniu znakomitego zespołu muzyki dawnej IL TEMPO pod kierunkiem prof. Agaty Sapiechy.
Cykl Sonat Misteryjnych Heinricha Bibera powstał w roku 1676 jako muzyczna kontemplacja rozważanych w Kościele katolickim Tajemnic Różańcowych, związanych z historią życia Marii i Jezusa. Do roku 2002 było ich 15: pięć Tajemnic Radosnych, pięć Bolesnych i pięć Chwalebnych. Każdej tajemnicy Heinrich Biber poświęcił jedną sonatę skrzypcową. W roku 2002 papież Jan Paweł II dodał do cyklu rozważań Tajemnice Światła. O stworzenie ich muzycznego odpowiednika prof. Sapiecha poprosiła Rafała Janiaka (debiut na Festiwalu), kompozytora związanego z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Dla zachowania równowagi pomiędzy dawną a nową muzyką w tym koncercie, kompozytorka Anna Ignatowicz-Glińska została poproszona o napisanie „na nowo” czwartej części cyklu – Tajemnic Chwalebnych.
Dzięki temu powstanie wyjątkowe muzyczne wydarzenie, w której współcześni kompozytorzy podejmą dialog z dziełem Heinricha Bibera, starając się zachować jego mistyczny wymiar. Muzyce towarzyszyć będzie poezja Agnieszki Syskiej, w interpretacji aktora Waldemara Barwińskiego.

Czwartek 19 maja godz. 19:00

VIVA! KONCERT PRAWYKONAŃ

Moderna, jazz, minimal - na smyczki (i coś jeszcze)

Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, ul. Modzelewskiego 59

Koncert prawykonań orkiestry Sinfonia Viva pod dyrekcją Tomasza Radziwonowicza, z udziałem pianisty Karola Radziwonowicza. Sinfonia Viva jest niebywale wszechstronną orkiestrą, dokonującą licznych nagrań muzyki klasycznej, współczesnej i filmowej, mającą wydanych do tej pory 50 płyt.
W programie koncertu znajdzie się pięć prawykonań kompozycji Iwony Kisiel, Marzeny Majcher, Jana Oleszkowicza, Tomasza Radziwonowicza i Krzysztofa Słowińskiego. Będą tu utwory nieco dystansujące się od współczesnej awangardy. Warto zaznaczyć, że Krzysztof Słowiński i Tomasz Radziwonowicz to dyrygenci-kompozytorzy bardzo swobodnie posługujący się materią orkiestry. Z kolei Iwonie Kisiel i Marzenie Majcher bliska jest muzyka filmowa i jazz.

Piątek 20 maja godz. 19:00

WITKACY NA KONIEC CZASÓW

Kawalerowie Błotni i trzy rewolucje w/g Witkiewicza

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Laboratorium – Sala im. Wojciecha Krukowskiego, ul. Jazdów 2

Archipelag Witkacy to projekt grupy improwizujących kompozytorów „Kawalerowie Błotni”. Koncert multimedialny (projekcje wideo – Adam Kruk) oparty jest strukturalnie na dramacie Stanisława Ignacego Witkiewicza Szewcy, odnosząc się m.in. do trzech opisanych przez Witkacego rewolucji: bolszewickiej, faszystowskiej i technologicznej. Będzie to polska premiera koncertu, zagranego dotychczas we Lwowie, Bukareszcie i Bratysławie.

Kompozytorzy 2022

Heinrich Ignaz Franz von Biber
Marcin Błażewicz 500x500
Marcin Błażewicz
Paweł Buczyński
Anna Ignatowicz-Glińska
Rafał Janiak
Kawalerowie Błotni
Iwona Kisiel
Jarosław Kordaczuk
Wanda Landowska
Marcin Piotr Łopacki
Marzena Majcher
Jan Oleszkowicz
Tadeusz Paciorkiewicz
Tomasz Radziwonowicz
Adam Sławiński
Krzysztof Słowiński
Agnieszka Syska - poetka
Marta Śniady
Juliusz Wertheim

Wykonawcy 2022

Waldemar Barwiński - aktor
Jan Gralla
Il Tempo
Agnieszka Kadłubowska
Kawalerowie Błotni
Izabela Kościesza
Leszek Lorent
Marcin Piotr Łopacki
Paweł Pawlik
Karol Radziwonowicz
Agata Sapiecha
Sinfonia Viva
Szymon Telecki

Organizator:
Związek Kompozytorów Polskich
Rynek Starego Miasta 27

00-272 Warszawa
www.zkp.org.pl

Dyrektor Organizacyjny:
Marta Skotnicka-Karska
tel. 22 831 17 41

kom. 883 333 623
e-mail:
zkp@zkp.org.pl