Menu Zamknij

O Warszawskich Spotkaniach Muzycznych

Warszawskie Spotkania Muzyczne organizowane są od 1986 roku przez Oddział Warszawski Związku Kompozytorów Polskich. To jedyny festiwal skupiony na twórczości kompozytorów działających w Warszawie. Jego cechą charakterystyczną jest też prezentacja nieznanych dzieł muzyki dawnej. Takie połączenie muzyki historycznej i współczesnej tworzy czasem zaskakujące konteksty, inspirując powstawanie nowych utworów wykorzystujących języki różnych epok. Festiwal unika jednocześnie prezentacji dzieł epoki klasycyzmu i romantyzmu, chyba że są to utwory zapomniane lub niedawno odkryte, warte poznania. Dzięki temu powstaje alternatywa dla „mainstreamowego” repertuaru obecnego na co dzień w filharmoniach i rozgłośniach radiowych, będąca jednocześnie jego ważnym uzupełnieniem.

Rada Programowa

JAROSŁAW SIWIŃSKI – dyrektor artystyczny Festiwalu. Pianista, kompozytor, organizator wydarzeń muzycznych i edukacyjnych. Studia pianistyczne i kompozytorskie odbywał w Akademii Muzycznej w Warszawie (obecnie UMFC). W wyniku cięć finansowych w edukacji instrumentację ćwiczył w tym czasie wirtualnie, tworząc m.in. oprawy muzyczne gier komputerowych. Pisał też muzykę do spektakli teatralnych i filmów animowanych.
Współpracował m.in. z Michelangelo Pistoletto, Eugeniuszem Rudnikiem, duetem Viktor Lois/Yin Peet i Grupą Azorro, komponował dla takich zespołów jak Kwartet Wilanów, Orkiestra Muzyki Nowej, orkest de ereprijs, Bang on a Can czy Forbidden City Chamber Orchestra. Przez wiele lat współpracował z poznańskim Centrum Sztuki Dziecka. Był stypendystą MKiDN, m.st. Warszawy i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Aktywnie działa także w Polskim Towarzystwie Muzyki Współczesnej.

www.siwinski.art

WŁADYSŁAW SŁOWIŃSKI – kompozytor, dyrygent i organizator życia muzycznego; założyciel i wieloletni dyrektor artystyczny, a obecnie Dyrektor Honorowy Warszawskich Spotkań Muzycznych. W latach 1950-54 odbył studia z zakresu kompozycji w klasie Tadeusza Szeligowskiego, a od 1951 do 1955 także dyrygentury u Waleriana Bierdiajewa i Stanisława Wisłockiego. Jako dyrygent współpracował z wieloma orkiestrami symfonicznymi w Polsce. W latach 1970-73 był dyrektorem artystycznym wytwórni płytowej Polskie Nagrania. Od 1973 do 1985 pełnił funkcję sekretarza generalnego Związku Kompozytorów Polskich, a od 1985 do 2001 był prezesem Oddziału Warszawskiego ZKP.
Za swoją twórczość oraz działalność organizacyjną otrzymał wiele nagród i odznaczeń, w tym Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2005).
Zrekonstruował także i zinstrumentował zaginioną partyturę opery Stara baśń Władysława Żeleńskiego (1959).

więcej na www.polmic.pl

 

ARTUR CIEŚLAK (*1968, Szczecin) – kompozytor i pianista. Studiował w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (1987-92, fortepian, prof. Regina Smendzianka i prof. Jerzy Romaniuk; 2006-2008, Podyplomowe Studia Kompozycji, prof. Marian Borkowski) oraz w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (1998-2003, kompozycja, prof. Jan Astriab). W 2012 uzyskał stopień naukowy doktora z zakresu kompozycji (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie).
Ważniejsze kompozycje: Reminiscencja na saksofon i fortepian (2002); Niedopowiedzenia na wiolonczelę i fortepian (2006); Koncert fortepianowy na lewą rękę i orkiestrę symfoniczną (2009); I Sonata fortepianowa „Post-Neo” na lewą rękę (2013); Cellofonia na wiolonczelę (2014); Symfonia przestrzeni na orkiestrę (2016); Trio na klarnet, wiolonczelę i fortepian (2018); Niepodległa – oratorium (2018).

więcej na www.polmic.pl

SŁAWOMIR CZARNECKI – studiował w warszawskiej uczelni muzycznej w latach 1969-74 u Piotra Perkowskiego i Romualda Twardowskiego. W latach 1980-81 odbył studia uzupełniające u Oliviera Messiaena w Paryżu jako stypendysta rządu francuskiego. Obecnie jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od wielu lat związany jest także ze Szkołą Muzyczną II st. im. J.Elsnera w Warszawie, prowadząc zajęcia z propedeutyki kompozycji. Jest laureatem 17 konkursów kompozytorskich w kraju i za granicą. Za swoją pracę pedagogiczną i twórczość został uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Medalem Gloria Artis klasy srebrnej oraz prezydenckim Złotym Medalem „Za długoletnią służbę” i Złotym Krzyżem Zasługi. Jego twórczość obejmuje obecnie 63 opusy, wśród których znajdują się utwory solowe, kameralne, symfoniczne, chóralne i kantatowe.

więcej na www.polmic.pl

PAWEŁ GANCARCZYK – muzykolog, profesor w Instytucie Sztuki PAN. Jest kierownikiem Zakładu Muzykologii IS PAN, redaktorem naczelnym kwartalnika „Muzyka”, wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W 2020 r. został wybrany na członka europejskiej akademii naukowej Academia Europaea oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
Autor licznych prac z zakresu historii muzyki średniowiecza i wczesnej nowożytności; opublikował m.in. książkę La musique et la révolution de l’imprimerie (Lyon 2015, otrzymała Prix des Muses 2016). Uczestniczy w wielu inicjatywach i projektach międzynarodowych, m.in. w ramach programu Humanities in the European Research Area (HERA).
W latach 2011–2015 pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Muzykologów ZKP.

więcej na www.ispan.pl

ANNA IGNATOWICZ-GLIŃSKA – warszawianka, dr hab. kompozycji, absolwentka studiów w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina (obecnie UMFC), w klasie prof. Wł. Kotońskiego, doktorat u prof. St. Moryto. Improwizacji fortepianowej uczyła się u prof. d.h.c. Sz. Esztényi’ego. Ma w dorobku utwory na rozmaite składy wykonawcze. Jej kompozycje prezentowane są na koncertach i festiwalach, nagrywane na płyty i wydawane drukiem, zarówno w kraju, jak i za granicą. Łączy działalność kompozytorską z naukową, dydaktyczną i organizacyjną.
Jest adiunktem w macierzystej uczelni, działa w strukturach Związku Kompozytorów Polskich, w Radzie WSM i w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS. Publikuje na łamach prasy muzycznej, uprawia też małe formy literackie i przydomowy ogródek.

więcej na www.polmic.pl

JAN OLESZKOWICZ – kompozytor i pedagog, ur. 30.09.1947 r. w Jeleniej Górze. W roku 1971 ukończył z wyróżnieniem studia kompozytorskie w PWSM w Warszawie pod kierunkiem Grażyny Bacewicz i Andrzeja Dobrowolskiego. W roku 1980 uzyskał dyplom Konserwatorium Paryskiego w dziedzinie kompozycji w klasie Oliviera Messiaena i Guy Reibela. W roku 1996 za osiągnięcia pedagogiczne otrzymał od Prezydenta RP Srebrny Krzyż Zasługi. W 2017 otrzymał stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina w Warszawie.
Kompozytor ma w swoim dorobku blisko 90 utworów. Jest laureatem 16 konkursów kompozytorskich, a także autorem 3 publikacji książkowych.

więcej na www.polmic.pl

EDWARD SIELICKI – ur. w 1956 r. w Warszawie. Studiował kompozycję u Andrzeja Dobrowolskiego
i Włodzimierza Kotońskiego w Akademii Muzycznej w Warszawie, Ton’a de Leeuw w Sweelinck Conservatorium w Amsterdamie, a także u Chou Wen Chunga, Elliota Cartera i Witolda Lutosławskiego. Jest laureatem nagród kompozytorskich w Polsce i w Szwajcarii oraz Nagrody im. Wyspianskiego.
Wiele spośród jego ponad 160 kompozycji było wykonywanych we Francji, Belgii, Holandii, Wlk. Brytanii, USA, Meksyku, Kanadzie, Rosji, Włoszech i Korei Południowej. Otrzymał wiele zamówień m.in. z Festiwalu “Warszawska Jesień”, Polskiego Radia, Ministerstwa Kultury oraz wielu orkiestr, zespołów kameralnych i solistów.
Aktualnie jest adiunktem w UMFC w Warszawie. Był profesorem wizytującym w Keimyung-Chopin Academy of Music in Daegu (Korea Południowa).

więcej na www.polmic.pl

ADAM SŁAWIŃSKI – kompozytor, ur. 1935. Studiował muzykologię na UW. W czasie studiów rozpoczął działalność publicystyczną („Ruch Muzyczny”, „Jazz”, „Jazz Forum”). 1957-63 redaktor muzyczny w TVP. W roku 1962 pierwsze kompozycje dla Teatru TV. 1974-75 zastępca red. nacz. Redakcji Muzycznej PR. 1987-89 sekretarz generalny, a 1989-91 wiceprezes ZKP. 1990-1991 dyrektor programu II PR. W latach 2007-2010 prezes PTMW. Autor muzyki do serii programów TV A. Osieckiej „Listy śpiewające”, do ok. 40 filmów i seriali („Chłopi”, „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy”, „Komediantka”). W latach 70. rozpoczyna komponowanie utworów nowej muzyki wykonywanych
na festiwalach Warszawska Jesień, Warszawskie Spotkania Muz., Musica Polonica Nova i in. Otrzymał m.in. nagrodę Prezesa PRiTV, Ministra Kult. i Szt., nagrodę Jazz Forum „Man of the Year” i nagrodę ZKP za osiągnięcia twórcze i wielostronną działalność na rzecz środowiska kompozytorskiego.

więcej na www.polmic.pl

MACIEJ ZIELIŃSKI jest kompozytorem warszawskim urodzonym w 1971 r. Jego zachłanność zawodowa powoduje, że zajmuje się nie tylko muzyką współczesną, ale także filmową i rozrywkową. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie oraz Royal Academy of Music w Londynie. Szerokiej publiczności znany jest jako twórca muzyki do wielu znanych filmów i piosenek.
Jego utwory otrzymały liczne nagrody kompozytorskie i były wykonywane w ramach wielu festiwali w Polsce i na świecie, m.in.: na Warszawskiej Jesieni i ISCM World Music Days.
Dotychczas ukazało się ponad 30 albumów z jego muzyką, w tym 3 monograficzne. W roku 2011 Maciej Zieliński był nominowany do nagrody „Fryderyk” w kategorii „Kompozytor Roku”. Jego muzyka filmowa była wielokrotnie nominowana i nagradzana w Polsce, USA i Chorwacji.

www.maciejzielinski.pl

ARTUR ŻUCHOWSKI – kompozytor, dyrygent i muzyk instrumentalista. Ukończył klasę organów w Salezjańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Ks. A. Chlondowskiego w Lutomiersku, Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi (kompozycja), Podyplomowe Studia Kompozycji w UMFC w Warszawie, Podyplomowe Studia Zarządzania Oświatą w KPSW w Bydgoszczy. Od roku 2019 doktor sztuki w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne.
W latach 2012-14 członek zarządu Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich, od roku 2017 członek zarządu Warszawskiego Oddziału Związku Kompozytorów Polskich, od roku 2019 sekretarz zarządu.
W latach 2014-15 działacz na rzecz utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Przasnyszu i do chwili obecnej jej pierwszy dyrektor.

więcej na www.polmic.pl