Menu Zamknij

Vasa Consort

Zespół powstał w roku 2020 z okazji prawykonania całości zbioru Concerti e canzoni Adama Jarzębskiego. Zespół łączy świeżość interpretacji z przygotowaniem muzykologicznym, poświęcając się szczególnie międzynarodowemu repertuarowi wykonywanemu w Polsce za czasów dynastii Wazów, sięga jednak również po szeroką paletę muzyki z różnych krajów europejskich od końca XVI do XVIII wieku.

Marcin Szelest, kierownik artystyczny Vasa Consort, jest profesorem organów w Akademii Muzycznej w Krakowie, autorem edycji i prac naukowych z zakresu muzyki dawnej oraz dyrektorem artystycznym Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej. Występuje jako solista i współpracuje z takimi zespołami, jak Concerto Palatino, The Bach Ensemble, Weser-Renaissance Bremen czy Wrocławska Orkiestra Barokowa. Jest również organistą kościoła Świętego Krzyża w Krakowie, gdzie gra na odrestaurowanym instrumencie z 1704 roku, członkiem Rady Naukowej serii wydawniczej „Fontes Musicae in Polonia”.