Menu Zamknij

Leszek Lorent

fot. Maciej Borowski

Perkusista, doktor habilitowany sztuki muzycznej, kierownik Studium Muzyki Nowej oraz Pracowni Antropologii Kultury Muzycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. W 2008 roku ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie. Kształcił się również w Conservatoire Nationale Superieur Musique et Danse de Lyon w mistrzowskiej klasie prof. Jeana Geoffroy’a. W latach 2006–2009 uczestniczył w kursach interpretacji nowej muzyki w Estonii (Tallin). Jest laureatem krajowych i międzynarodowych konkursów. Występuje na festiwalach: Warszawska Jesień, Festiwal Aujourd’hui Musiques w Perpignan, Flaneries Musicales w Remis, Festiwal Novelum w Tuluzie, Warszawskie Spotkania Muzyczne, Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody, Świętokrzyskie Dni Muzyki. Jako solista występował z Polską Orkiestrą Radiową, Orkiestrą Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w Warszawie, Orkiestrą Filharmonii Świętokrzyskiej, Sinfonią Iuventus, Orchestre Perpignan Méditerranée, Orkiestrą Narodowego Forum Muzyki. Artysta otrzymał stypendia: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Banku Société Generale, Funduszu Popierania Twórczości ZAiKS, stypendium Młoda Polska, Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2015 oraz 2017 roku został uhonorowany nagrodą Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina za działalność artystyczną i naukową.
Leszek Lorent ma na swoim koncie prawykonania dzieł wielu współczesnych kompozytorów, m.in.: Marcina Błażewicza, Dariusza Przybylskiego, Ignacego Zalewskiego, Tomasza Opałki, Miłosza Bembinowa. Specjalizuje się w wykonywaniu utworów multiperkusyjnych oraz dzieł teatru instrumentalnego. Jako specjalista tej dziedziny sztuki bierze udział w wielu konferencjach i sesjach badawczych w kraju i za granicą, zasiada w jury konkursów muzyki współczesnej. Z jego inspiracji powstało kilkadziesiąt kompozycji przeznaczonych na perkusję, w tym dzieła na perkusję solo i orkiestrę.
Jest autorem monografii naukowych. Jego artykuły z pogranicza muzyki i filozofii były publikowane w piśmie warszawskich uczelni artystycznych „Aspiracje”, w Zagadnieniach Naukoznawstwa PAN oraz w wielu innych wydawnictwach naukowych w Polsce i za granicą. Referaty naukowe autorstwa Lorenta (ponad 25) były prezentowane na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach i seminariach organizowanych m.in. przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polską Akademię Nauk, Międzynarodowe Kursy Kompozytorskie Sythesis. Jego dorobek fonograficzny obejmuje kilkanaście płyt w których występuje jako solista i kameralista.