https://www.superrolex.co/
Menu Zamknij

Adam Eljasiński

Urodzony w 1986, jest doktorem sztuk muzycznych. Studia ukończył z wyróżnieniem w zakresie muzyki solowej i kameralnej na uczelniach we Wrocławiu, Ostrawie, Nicei i Paryżu.
Regularnie koncertuje w Polsce i za granicą, uczestniczy w wielu międzynarodowych i krajowych festiwalach oraz jest laureatem ponad trzydziestu konkursów regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych. W uznaniu osiągnięć artystycznych został wyróżniony licznymi stypendiami artystycznymi.
Współtworzy kwintet dęty Kwintofonia, z którym otrzymał II nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Muzyki Polskiej w Rzeszowie oraz należy do zespołu Hashtag Ensemble: kolektywu specjalizującego się w wykonawstwie muzyki nowej, z którym wystąpił do tej pory na najważniejszych festiwalach w kraju, popularyzując z sukcesami twórczość polskich i zagranicznych kompozytorów. W duecie z altowiolistką Aleksandrą Demowską-Madejską propaguje twórczość polskich kompozytorów i stara się poszerzać literaturę muzyczną na ten unikalny skład instrumentalny, wykonując z towarzyszeniem wielu znakomitych orkiestr dedykowane zespołowi koncerty kameralne polskich kompozytorów (Weronika Ratusińska, Dawid Pajdzik, Wojciech Błażejczyk).
Był muzykiem młodzieżowej orkiestry Orchestre de Jeunes de la Méditerranée, Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus, Warszawskiej Opery Kameralnej i Polskiej Opery Królewskiej, występując pod batutą wielu wybitnych dyrygentów.
Obecnie jest klarnecistą Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w Warszawie oraz solistą Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie i Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.