Menu Zamknij

Leszek Lorent

fot. Rafot. Aneta Popiel-Machnicka

Perkusista, doktor habilitowany sztuki muzycznej, członek zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierownik Studium Muzyki Nowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. W 2008 ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie. Kształcił się również w Conservatoire Nationale Superieur Musique et Danse de Lyon w mistrzowskiej klasie prof. Jeana Geoffroy’a. W latach 2006–2009 uczestniczył w kursach interpretacji nowej muzyki w Estonii (Tallin). Jest laureatem krajowych i międzynarodowych konkursów. Występuje na festiwalach: „Warszawska Jesień”, Aujourd’hui Musiques w Perpignan, Flaneries Musicales w Remis, Festival Novelum w Tuluzie, Warszawskie Spotkania Muzyczne, Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody”, Świętokrzyskie Dni Muzyki. Jako solista występował z Polską Orkiestrą Radiową, Orkiestrą Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w Warszawie, Orkiestrą Filharmonii Świętokrzyskiej, Orkiestrą Sinfonią Iuventus, Orchestre Perpignan Méditerranée, Orkiestrą Narodowego Forum Muzyki.

Artysta otrzymał stypendia Prezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Banku Société Generale, Funduszu Popierania Twórczości ZAiKS, Stypendium Młoda Polska, Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W 2015 oraz 2017 został uhonorowany nagrodą Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina za działalność artystyczną i naukową.

Leszek Lorent ma na swoim koncie prawykonania dzieł wielu współczesnych kompozytorów, m.in.: Marcina Błażewicza, Dariusza Przybylskiego, Ignacego Zalewskiego, Tomasza Opałki, Aleksandry Gryki, Wojciecha Błażejczyka, Michała Sławeckiego. Specjalizuje się w wykonywaniu utworów multiperkusyjnych oraz dzieł teatru instrumentalnego. Jako specjalista tej dziedziny sztuki bierze udział w wielu konferencjach i sesjach badawczych w kraju i za granicą, zasiada w jury konkursów muzyki współczesnej.

Z jego inspiracji powstało kilkadziesiąt kompozycji przeznaczonych na perkusję, w tym dzieła na perkusję solo i orkiestrę. Jest autorem monografii naukowych. Jego artykuły z pogranicza muzyki i filozofii były publikowane w piśmie warszawskich uczelni artystycznych „Aspiracje”, „Zagadnieniach Naukoznawstwa PAN” oraz w wielu innych wydawnictwach naukowych w Polsce i za granicą. Referaty naukowe autorstwa Lorenta (ponad 25) były prezentowane na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach i seminariach organizowanych m.in. przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polską Akademię Nauk, Międzynarodowe Kursy Kompozytorskie Sythesis.

Obecnie jest adiunktem macierzystej Uczelni, kierownikiem Studium Muzyki Nowej. Jego dorobek fonograficzny obejmuje kilkanaście płyt w których występuje jako solista i kameralista. Od 2018 Leszek Lorent jest członkiem Akademii Fonograficznej.

Dorobek fonograficzny (wybór): Night visions; Leszek Lorent – kameralista; wyd. Phasma Music 2019 (płyta otrzymała nagrodę Best Top Album 2019 przyznawaną przez Global Music Awards); Dariusz Przybylski – percussion works. Leszek Lorent – percussion; Leszek Lorent – solista/kameralista; wyd. Chopin University Press 2018 (płyta nominowana do nagrody Fryderyk); Daleth; Leszek Lorent – kameralista; wyd. Phasma Music 2018; Ignacy Zalewski Stabat Mater na perkusję solo, chór, tenor, biały głos, zespół instrumentalny – solista; wyd. Requiem Records 2018; Already it is Dusk; Leszek Lorent – kameralista; wyd. Requiem Records 2017 (płyta otrzymała nagrodę Fryderyk); Tonisteon; Leszek Lorent – solista; wyd. Requiem Records 2016 (płyta nominowana do nagrody Fryderyk); Kundalini. Lorent plays Błażewicz; Leszek Lorent – solista; wyd. Requiem Records 2015; Benjamin Britten The Turn of the Screw (opr. na zespół kameralny i solistów); Leszek Lorent – kameralista; wyd. DUX 2015; Eidos; Leszek Lorent – solista/kameralista; wyd. For Tune 2013