Menu Zamknij

Jan Gaca

GACA Jan-przycięte
ze zbiorów Muzeum Wsi Radomskiej

Urodził się w 1933 w Przystałowicach Małych, zmarł 23 sierpnia 2013). Muzykant, skrzypek ludowy z regionu Radomszczyzny, okolic Przysuchy.
Uczył się u swoich braci Piotra (skrzypka) i Władysława (harmonisty) oraz okolicznych muzykantów. Grał od 16. roku życia na zabawach i weselach w okolicach Potworowa, Sadów i Nieznamierowic jako bębnista. Od lat 90-tych, kiedy zrezygnował z funkcji kościelnego w parafii w Sadach, powrócił do skrzypiec. Stał się muzykantem bardzo znanym z grania na weselach, uroczystościach rodzinnych i imprezach plenerowych na ziemi radomskiej.
Wykształcił wielu młodych kontynuatorów, muzykantów grających na skrzypcach, basach, bębenku, którzy podtrzymują istnienie dawnych melodii ludowych, grając je w wielu miejscach Polski a także za granicą. Spośród jego uczniów wyróżnić można Macieja Żurka i Marka Ruczko z Olsztyna oraz Ewę Grochowską z Lublina. Wielokrotnie zapraszany do grania na potańcówkach i koncertach przez Stowarzyszenie „Dom Tańca” z Warszawy czy Stowarzyszenie „Tratwa” z Olsztyna.
Uczestnik przeglądów i festiwali muzyki ludowej. Wielokrotny laureat Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Laureat Nagrody im. Oskara Kolberga. Współpracował z zespołem śpiewaczym „Zakukała kukułecka” z Gałek Rusinowskich, grywał z harmonistą Marianem Pełką z Kłudna i kuzynem Stefanem Gacą – bębnistą.
W 2013 roku otrzymał Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt twórczości.

więcej na www.muzykatradycyjna.pl