Radosław Mysłek

absolwent Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. w Częstochowie w klasie perkusji Andrzeja Michalaka. Obecnie jest studentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie perkusji Henryka Mikołajczyka oraz w Policealnym Studium Jazzu w klasie Czesława Bartkowskiego. Swoje umiejętności doskonalił pod okiem Stanisława Skoczyńskiego, Marty Klimasary, Miłosza Pękali, Adama Blackstock'a, Se-Mi Hwang, Ricardo Flores'a, Adama Buczka.

Występował w Polsce, Niemczech, Austrii, Serbii i Dubaju, biorąc udział w projektach obejmujących zarówno muzykę klasyczną, rozrywkową, jak i etniczną. Grał pod batutą wielu polskich i zagranicznych dyrygentów, takich jak Krzysztof Penderecki, Jerzy Maksymiuk, Jacek Kasprzyk, Marek Moś, Gabriel Chmura, George Tchitchinadze. Współpracuje z Filharmonią Narodową, Polską Orkiestrą Radiową,  Polską Orkiestrą Sinfonia Iuventus, Filharmonią Częstochowską, Teatrem Żydowskim, Zbigniewem Namysłowskim, Kwadrofonikiem, Hob-beats Percussion Group, Twins Percussion, Akademią Amphora.

Jest stypendystą Prezydenta miasta Częstochowy oraz Fundacji im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków.