Zuzanna Elster

jest absolwentką Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie harfy prof. Urszuli Mazurek (2008, dyplom z wyróżnieniem) oraz  studiów podyplomowych „Konzertexamen” w Hochschule für Musik „Hanns Eisler” w Berlinie w klasie harfy prof. Marii Graf (2011, dyplom z wyróżnieniem). Pobierała także lekcje harfy u Germaine Lorenzini w Lyonie. Swoje umiejętności doskonaliła podczas kursów mistrzowskich prowadzonych przez: E. Bennett, J. Bouskovą, S. Kangę, M. Graf, G. Lorenzini, S. McDonald, C. Michel, N. Shamayevą, H. Storck.

Prowadzi klasę harfy w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie na stanowisku adiunkta oraz jest nauczycielem w ZPSM im. F. Chopina w Warszawie. Pracuje na stanowisku muzyk solista – harfistka w Orkiestrze Sinfonia Varsovia. W 2012 uzyskała stopień doktora, a w 2017 doktora habilitowanego sztuk muzycznych.

Jest laureatką krajowych i międzynarodowych konkursów harfowych. Została dwukrotnie stypendystką Ministra Kultury (2003, 2004), otrzymała medal „Magna cum Laude” z rąk JM Rektora UMFC (2009) i Nagrodę Indywidualną II stopnia Dyrektora CEA (2010). Ponadto jest współwykonawczynią płyty Saxophone Varie Pawła Gusnara, nagrodzonej Fryderykiem 2014 w kategorii "Album Roku – Muzyka Kameralna" oraz płyty Real Life SongJoanny Freszel, która otrzymała nagrodę Złotego Orfeusza 2016 w kategorii: Meuilleure Interprète de Musique Lyrique Contemporaine.

Koncertuje jako solistka w kraju i za granicą, występowała m.in. we Francji, Irlandii, Niemczech, Włoszech, Republice Czeskiej, Rosji oraz na Węgrzech, w ramach prestiżowych międzynarodowych festiwali i kongresów harfowych oraz muzycznych. Jako muzyk orkiestry koncertowała ponadto w Austrii, Szwajcarii, Japonii i Korei Płd. W Polsce występowała na większości znaczących scen muzycznych.

Występowała jako solistka z orkiestrami: Brandenburger Symphoniker, Sinfonia Varsovia, St. Christopher Chamber Orchestra, Polską Orkiestrą Radiową, Orkiestrami Symfonicznymi Filharmonii Lubelskiej, Szczecińskiej, Opolskiej i in. Dokonywała nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji.