Evangelical-Reformed Church, Al. Solidarności 76A

Royal Castle, Pl. Zamkowy 4

Witold Lutosławski Polish Radio Concert Studio, Modzelewskiego 59

Mazovia Region Centre of Culture and Arts, Elektoralna 12