Krzysztof Bilica

urodził się w 1946 we Wrocławiu. Studia muzykologiczne odbył na UW, podyplomowe z edytorstwa muzycznego w Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie też uzyskał stopień doktora sztuki muzycznej.

Wieloletni redaktor Wydawnictwa Naukowego PWN, także czasopisma „Ruch Muzyczny”. Autor pięciu książek, około 200 artykułów, esejów, recenzji, felietonów i kilku opowiadań.

Uprawia też aforystykę, wydał 2 tomiki aforyzmów, 2002–2012 prowadził w „Przekroju” autorską rubrykę aforystyczną, jego aforyzmy weszły do wielu antologii polskich, rosyjskich, serbsko-chorwackich, włoskich.