Katarzyna Kwiecień-Długosz

kompozytorka i tłumaczka, urodzona w Głogowie. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze. Tam też zaczęła komponować pod kierunkiem prof. Juliusza Karcza. Studiowała w Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu (w klasie kompozycji prof. Mirosława Bukowskiego, uzyskując dyplom z wyróżnieniem), na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia magisterskie na kierunku lingwistyka stosowana, studia podyplomowe w Szkole Tłumaczy i Języków Obcych), a także w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (Podyplomowe studia muzyki filmowej, komputerowej i twórczości audiowizualnej). Obecnie słuchaczka podyplomowych studiów arteterapii na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Laureatka konkursów kompozytorskich w Polsce: Pro Arte we Wrocławiu, wyróżnienie w kategorii pieśni (2003), Vera Passio w Warszawie, nagroda główna za utwór Getsemani na chór mieszany (2004), Srebrna szybka w Krakowie, wyróżnienie w kategorii utworów kameralnych za Mazurek na trio fortepianowe (2005 r.), Fontannie bije ten dzwon w Gdańsku, II nagroda za Nihil constat na carillon i elektronikę (2016), a także za granicą: Reinl Preis 2003 w Wiedniu (Austria), III nagroda za utwór kameralny Quattro episodi (2003), Suoni di fiaba w Vittorio Veneto (Włochy), II nagroda za utwór Cenerentola na fortepian na 4 ręce (2004) oraz Alfredo Casella w Sienie (Włochy), nagroda główna za poemat symfoniczny The Island of the Fay (2004 r.). Jej utwory były wielokrotnie wykonywane w całej Polsce i za granicą (Szwecja, Niemcy, Włochy, Ukraina, Wietnam, Luksemburg, Belgia, Hiszpania, Francja, Holandia, Litwa, Kanada, Australia i USA). Komponowała m. in. dla pianisty Marcina Dominika Głucha, Stowarzyszenia Mozart 2003, chórów Politechniki Szczecińskiej, Filharmonii Zielonogórskiej, Sepia Ensemble, Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus”, na zamówienie organizatorów Niedergrafschafter Musikhighlight, Towarzystwa Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu oraz Polskiego Stowarzyszenia Carillonowego w Gdańsku. Jej kompozycje były prezentowane m. in. w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna (2014, 2015, 2017, 2018), Festiwalu Muzyki Pasyjnej i Paschalnej w Poznaniu (2013, 2018), Festiwalu Słuchalnia – Muzyczne Znaki Czasu w Toruniu (2014, 2015), Festiwalu Sakralnyj Prostir we Lwowie (2015), festiwalu Osmose w Luksemburgu i Brukseli (2017, 2018), festiwalu muzyki współczesnej Turbulences Sonores w Montpellier, Francja (2018), Światowego Kongresu Carillonowego w Barcelonie (2017) oraz międzynarodowych festiwali carillonowych we Francji i na Litwie. Brała także udział w międzynarodowym projekcie kompozytorskim „250 piano pieces for Beethoven” (2018).

Była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki, Niemieckiej Rady Muzycznej oraz kraju związkowego Brandenburgii. Posiada stopień doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie kompozycja. Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich i Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej.

Ponadto jest tłumaczem języka niemieckiego. Jej tłumaczenia tekstów o tematyce muzycznej i muzykologicznej są opublikowane w czasopismach i monografiach o tematyce muzycznej. Współpracowała m. in. z czasopismem „Glissando”, Polskim Wydawnictwem Muzycznym, Wydawnictwem Akademii Muzycznej we Wrocławiu i Wydawnictwem Naukowym PWN. Posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego. Zawodowo związana jest z Instytutem Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie obecnie pracuje na stanowisku adiunkta i pełni funkcję kierownika Zakładu Kompozycji, Teorii Muzyki i Nauk o Sztuce oraz zastępcy dyrektora instytutu.