Artur Żuchowski

urodził się 6 marca 1982 w Mławie. Ukończył klasę organów w Salezjańskim Liceum Muzycznym im. Ks. Antoniego Chlondowskiego w Lutomiersku (2001), Akademię Muzyczną w Łodzi w zakresie kompozycji pod kierunkiem Bronisława Kazimierza Przybylskiego, studio muzyki elektronicznej w klasie Krzysztofa Knittla (2006), Podyplomowe Studia Kompozycji u Zbigniewa Bagińskiego w Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie, dyrygowanie u Jana Miłosza Zarzyckiego (AM Łódź) i prywatne lekcje u Elżbiety Wiesztord w Gdańsku.

Jako muzyk instrumentalista, dyrygent i kompozytor występował m.in. w Warszawie, Łodzi, , Gdańsku, Poznaniu, Olsztynie, Siegburgu, Haldensleben i Mińsku na Białorusi. Jest również autorem wielu aranżacji, opracowań i transkrypcji na różne zespoły. Jest aktywny jako pedagog i działacz kultury.

Współpracował z Katedrą Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,  Akademickim Chórem „Bel Canto” WSIiE w Olsztynie, chórem „Sine Nomine” z Ciechanowa, Chórem Kameralny DISCANTUS z Gowidlina, a także wieloma zespołami m.in. Scontri Ensemble i Kwartetem Smyczkowym Fuerte i innymi.

Jest laureatem  I Konkursu Kompozytorskiego im. Zygmunta Mycielskiego i I Konkursu Kompozytorskiego im. Feliksa Nowowiejskiego, a także stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej w roku 2011 oraz stypendystą Funduszu Popierania Twórczości Muzycznej ZAiKS w roku 2011. Udzielał się też jako członek Stowarzyszenia „Ciechanowskie Forum Muzyczne”. W latach 2012-14 członek zarządu Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich, od roku 2017 członek zarządu Warszawskiego Oddziału Związku Kompozytorów Polskich.

W latach 2014-15 działacz na rzecz utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Przasnyszu i do chwili obecnej jej pierwszy dyrektor.

Ważniejsze kompozycje:

Suita na organy (2000-2001)*
Trzy pieśni na baryton i fortepian (2002-2005)*
O miłowaniu na recytatora, chór mieszany, organy i orkiestrę (2004)
Uwertura na orkiestrę dętą (2004-2005)
I Sonata na fortepian (2005) *
Fantazja na organy lub na organy i orkiestrę  (2005)*
Myśli symfoniczne na orkiestrę (2006)
Na oczy nieznajomej na baryton, skrzypce i fortepian (2006)*
Zamiast listu na akordeon (2006-2007)*
Duo na trąbkę i organy (dwie wersje; 2006-2007-2008)*
Koncert na akordeon, saksofon altowy i orkiestrę (2007-2008)
Surrealizmna fl. sx. alt  vc.  acc. perc. i aktora do słów Ewy Lipskiej (2010)*
II Sonata na akordeon („SMĘTEK”) (2010)*
Magnificat warmińskie  na chór i orkiestrę kameralną (2010) *
Śpieszmy się  na chór czterogłosowy do słów ks. J. Twardowskiego (2011) *
Walc luster (walc nr II –  wiedeński) na zespół kameralny (2011)
Whithout a Conductor  for a few optional instruments - all together, or each individually (2011)
Warmia i Mazury – suita na chór czterogłosowy (2011)
II Fantazja na organy (Aria, Preludium Toccata) (2016)
Pieśni zalotne i miłosne na klarnet, skrzypce, altówkę i wiolonczelę (2016)
Sine Nomine Missa  na chór mieszany i wielką orkiestrę symfoniczną (2017)
II Sonata na fortepian (aforystyczna) (2018) (Dofinansowano ze środków MKiDN pochodzących z funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca)

* utwory prawykonane