Beata Bolesławska-Lewandowska

jest absolwentką studiów magisterskich w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem, 1998) oraz studiów doktorskich na Wydziale Muzycznym Uniwersytetu w Cardiff w Wielkiej Brytanii (2010).

W 2001 roku Polskie Wydawnictwo Muzyczne opublikowało monografię Panufnik jej autorstwa, poświęconą życiu i twórczości Andrzeja Panufnika. Angielska wersja tej książki, zatytułowanaTheLife and Works of Andrzej Panufnik (1914–1991), ukazała się w maju 2015 roku nakładem brytyjskiego wydawnictwa Ashgate.

W 2013 roku Polskie Wydawnictwo Muzyczne opublikowało jej książkę Henryk Mikołaj Górecki. Portret w pamięci z rozmowami o Henryku Mikołaju Góreckim, a w roku 2014 – pracę Panufnik. Architekt emocji z rozmowami o Andrzeju Panufniku. Jest także autorką tekstów na portalach internetowych poświęconych tak Góreckiemu (www.trzejkompozytorzy.pl), jak i Panufnikowi (www.panufnik.polmic.pl, www.ninateka.pl/kolekcje/panufnik).  

Brała udział w licznych konferencjach muzykologicznych w kraju i za granicą. Jest autorką szeregu prac, artykułów i recenzji na tematy związane z polską muzyką współczesną, publikowanych w pismach muzycznych i muzykologicznych w kraju i za granicą. W latach 1998–2005 pracowała w biurze festiwalu „Warszawska Jesień”, a w latach 2005–2015 w Telewizji Polskiej S.A., najpierw w Programie 2, a od 2008 roku w TVP Kultura. Od listopada 2015 jest pracownikiem naukowym Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Laureatka stypendiów Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (czterokrotnie) oraz Miasta Stołecznego Warszawy. W roku 2007 została uhonorowana odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w roku 2015 Nagrodą Honorową Związku Kompozytorów Polskich za zasługi dla promocji muzyki polskiej.

Jest przewodniczącą Zarządu Sekcji Muzykologów oraz członkiem Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich.