Marek Pilch

urodził się w Cieszynie. Studiował w Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego oraz równolegle w klasie klawesynu prof. Marka Toporowskiego, następnie kontynuował studia podyplomowe w Hochschule für Musik w Trossingen (Niemcy) jako stypendysta DAAD.

Uzyskał wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Organowym w Gdańsku w 1992. W 1997 był finalistą na Międzynarodowym Konkursie Klawesynowym (NDR) w Hamburgu.

W latach 1998-2000 prowadził kursy interpretacji muzyki klawesynowej oraz realizacji basso continuo podczas Bohemia Festival w Kostelcu, w Republice Czeskiej.

Angażował się w działalność muzyczną Kościoła Ewangelickiego w Polsce. Był współredaktorem „Śpiewnika Ewangelickiego” (wyd. Augustana, 2002) oraz współautorem „Choralnika” (wyd. Augustana, 2005). W latach 2000-2005 był organistą kościoła św. Krzysztofa we Wrocławiu. W roku 2002 założył we Wrocławiu Ewangelicki Instytut Muzyki Sakralnej. Współpracował z polsko-niemieckim Stowarzyszeniem na Rzecz Badań i Utrzymania Śląskich Organów (VEESO) oraz  z Internationale Heinrich Schuetz Gesellschaft.

W latach 2011-13 wspólnie z Muzeum Historii Katowic prowadził cykl Koncerty na zabytkowym fortepianie poświęcony interpretacjom muzyki fortepianowej i kameralnej wykonywanej na fortepianie Ernsta Irmlera z roku 1860.

W latach 2013-15 prowadził na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie cykl wykładów w ramach przedmiotu "Hymnologia protestancka".

Obecnie prowadzi działalność pedagogiczną i koncertową jako organista, klawesynista i kameralista. Współpracuje z zespołami muzyki dawnej, prowadzi też własny zespół kameralny Trio Brillante w którym gra na historycznym fortepianie stołowym.

Pracuje jako adiunkt w Katedrze Klawesynu i Historycznych Praktyk Wykonawczych na Akademii Muzycznej w Katowicach. W roku 2011 uzyskał tytuł doktora sztuki.