Stoltzer Ensemble

męski kwartet założony w roku 2007, który tworzą wrocławscy muzycy, członkowie znakomitych zespołów: Cantores Minores Wratislavienses, Ars Cantus oraz chóru Narodowego Forum Muzyki, na co dzień specjalizujący się w wykonawstwie muzyki dawnej : Rafał Chalabała, Maciej Gocman, Piotr Karpeta i Radosław Pachołek.

Repertuar zespołu obejmuje dawną muzykę polską (J. Liban, Mikołaj z Radomia, B. Pękiel, G.G. Gorczycki), kompozycje Stoltzera (m. in. Te Deum, Missa duplex, psalmy, hymny i pieśni świeckie), kompozytorów europejskich okresu renesansu, baroku i klasycyzmu, lecz najczęściej wykonywaną przez zespół jest muzyka romantyczna (F. Mendelssohn, R. Schumann, Fr. Schubert, St. Moniuszko) i późniejsza.

Stoltzer Ensemble działa w ramach instytucji Wrocławscy Kameraliści, początkowo występował podczas koncertów Cantores Minores Wratislavienses, w ostatnim czasie  koncertuje samodzielnie oraz z Wroclaw Barock Ensemble.

Patronem zespołu jest renesansowy kompozytor i kapelmistrz wrocławskiej katedry Thomas Stoltzer (1475 Świdnica – 1526 Znojmo), autor pierwszego w historii muzyki wielogłosowego opracowania hymnu Te Deum.

Zespół występował w Polsce oraz za granicą, w grudniu 2014 inaugurował 41. Festiwal Barbórkowy Chórów Akademickich we wrocławskiej Auli Leopoldina, w sierpniu 2015 nagrał płytę z fragmentami XIII-wiecznego Graduału Wiślickiego.