27. WARSZAWSKIE SPOTKANIA MUZYCZNE   

11-18 maja 2013

 

11 maja 2013 godz. 19.00     Studio Koncertowe PR im. W. Lutosławskiego

                                                Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

                                                Krzysztof Słowiński – dyrygent

 

Zbigniew Bagiński    IV Symfonia (2012)**

                                               Splendido. Allegro assai 

Con lentezza 

Presto 

Allegro alternamente

Tomasz Jakub Opałka Collisions of the Matter na orkiestrę symfoniczną (2012)*

****

Krzysztof  Penderecki Symfonia nr 4 „Adagio” na orkiestrę symfoniczną (1989)

Adagio

Più animato,agitato

Tempo I

Allegro

Tempo I

 

13 maja 2013 godz. 19.00     Studio Koncertowe PR im. W. Lutosławskiego

 

                                   Szabolcs Esztényi – fortepian

                                   Jerzy Kornowicz – fortepian

 

Jerzy Kornowicz  Milczenie dźwięków - w stronę Sz.E. na fortepian i warstwę elektroniczną  (2013)**

Szabolcs Esztényi  „ENIGMA?” – muzyka kreowana (2012/2013)**

Jerzy Kornowicz, Szabolcs Esztényi Kamienie niepamięci z cyklu Partytury fotograficzne do fotografii Mariusza Wideryńskiego, scenariusz muzyczny - Jerzy Kornowicz

 

14 maja 2013 godz. 19.00     Zamek Królewski

                              Szabolcs Esztényi – fortepian

Aneta Kapla-Marszałek – sopran

Małgorzata Kołcz – kontrabas

Jan Jakub Monowid – sopran męski

Kwartet Wilanów w składzie:

            Tadeusz Gadzina – I skrzypce

            Paweł Łosakiewicz – II skrzypce

            Ryszard Duź – altówka

            Marian Wasiłka – wiolonczela

           

Anna Ignatowicz-Glińska Pięć pieśni do słów Doroty Gołaszewskiej na sopran i kwintet smyczkowy (2013)*

Na szklistych nitkach pajęczyn

Jakiej trzeba rzeki czasu

Którędy wędrują jesienne myśli

Niech wreszcie ucichnie ten wiatr

Na osi czasu zawieszeni

Włodzimierz Kotoński III Kwartet smyczkowy (2013)**

***

Zbigniew Penherski Brewiarz na sopran męski i kwartet smyczkowy do słów                                                                                                 Zbigniewa Herberta  (2012)**

Jarosław Siwiński Sekstet na kwartet smyczkowy, kontrabas i fortepian (2013)*

Władysław Słowiński Doloroso - in memoriam Witold Lutosławski (1994)


 

15 maja 2013 godz. 19.00     Zamek Królewski

 

                                     Zespół Muzyki Dawnej Il Tempo  w składzie:

                                      Agata Sapiecha – skrzypce barokowe, kierownictwo artystyczne

                                      Kamila Guz – skrzypce barokowe

                                      Małgorzata Muzyka-Gołogórska – altówka barokowa

Teresa Kamińska – wiolonczela barokowa

Marcin Zalewski – viola da gamba

Małgorzata Wojciechowska – flet traverso

Tomasz Dobrzański – flet podłużny

Magdalena Karolak – obój barokowy

Lilianna Stawarz – klawesyn

Alina Ratkowska – klawesyn

 

                                            

   Aldebrando Subissati Sonata VI - Capriccio z „Sonate per violino solo e basso continuo”, MI 0034

Arcangelo Corelli Adagio z Sonaty F-dutr op.5 nr 5 – Improwizacje inspirowane zapisem interpretacji Corellego

François Couperin Premier Concert G-durz Les Concerts Royaux:                                                                 

    Prélude - Gravement

Allemande - Légèrement  
Sarabande - Mesuré

Gavotte - Notes Égales Et Coulées
Gigue - Légèrement
Menuet En Trio

Georg Philipp  Telemann Sonata Corellisierende Nr 5, g-mollna dwoje skrzypiec i basso continuo

Grave

Vivace. Adagio

Presto

Grave

Vivace

Bartosz Kowalski Contra Tempus na zespół instrumentów barokowych (2013)**

I.   Panta rei/wszystko płynie

II.  Unus pro multi/jeden ze wszystkich

III. Carpe diem/korzystaj z dnia

IV. Festina lente/śpiesz się powoli

V. Tempus fugit/czas ucieka

                        

***

Krzysztof Baculewski Antitheton III na skrzypce, wiolonczelę i klawesyn (2013)**

                                               Intrada. Andante ma poco mosso
                                               Fantasia con alzune licenze. Vivace
                                               Interludium. Adagio molto
                                               Passacaglia. Allegro molto

Francesco GeminianiSonata VI d-moll na dwoje skrzypiec i bc z:

Sonatas of three Parts for two Violins with a Thorough Bass for the harpsichord or Violoncello made from the Solos

Amoroso

AllegroAdagio

Allegro

 

C. Ph. E. Bach  II Sonata na flet traverso, skrzypce i bas, B-dur, Wq 161 

                     Allegro

Adagio ma non troppo

Allegretto

Jean-Marie Leclair   Suita z opery Scylla & Glaucus

Ouverture (Lentement. - Vivement)

Air Gracieux

Gigue (pas trop vite)

Musette (Lent et Gracieux - Second Menuet pour la Musette)

Air des Silvains (Lesament et Marquė)

 

16 maja 2013 godz. 19.00     Kościół Ewangelicko-Reformowany, Al. Solidarności 74

                                  

Zespół Wokalny Il Canto w składzie:

Wanda Laddy – sopran

Marta Lawrence – alt

Sławomir Łobaczewski – tenor

Andrzej Borzym jr – tenor

Michał Straszewski – bas

Marcin Liweń  – kontranetor

 

ŚPIEWY POLSKIE DAWNE I NOWE

 

Marcin Leopolita                                         Missa Paschalis

                                                                      
                                                                       Kyrie

                                                                       Gloria                        

                                                                       Credo

                                                                       Sanctus. Benedictus

                                                                       Agnus Dei I

                                                                       Agnus Dei II

                                                                       Agnus Dei III                                    

Wacław z Szamotuł                                     Błogosławiony człowiek                    

                                                                       In te Domine speravi                         

                                                                       Modlitwa gdy dziatki spać idą           

 

***

Roman Padlewski                                        O anielska  Pani                                           

                                                                       Radości wam powiadam                              

Andrzej Koszewski                                      Zdrowaś królewno wyborna                         

Stanisław Kazuro                                        W mgłach z cyklu „Nad wielkim morzem”

                                                                       Krakowiak                                                    

Karol Szymanowski                                    A chtóz tam puka                                          

 

Stanisław Wiechowicz                                 Pragną ocki                                                  

Ryszard Sielicki                                           O, wiem, wiem ci ja                                      

Tadeusz Szeligowski                                   Rondo żartobliwe                                          

Andrzej Koszewski                                      „Kotek” z cyklu „Gry”                                

Jan Oleszkowicz                                           Seans terapeutyczny*                                   

 

 

17 maja 2013 godz. 18.00             Zamek Królewski

 

                                   Lech Bałaban – altówka

                                   Paweł Drobnik – klarnet

                                   Piotr Maćkowiak – obój

                                     Roman Szczepaniak – flet

       Tomasz Strahl – wiolonczela

       Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus

                                   Anna Mróz – dyrygent

                                  

Maciej Zieliński Concello na wiolonczelę i orkiestrę smyczkową (2013)*

Sławomir Czarnecki Ursyn Concerto na flet, obój, klarnet, altówkę i orkiestrę smyczkową

 (2012/2013)**

                                   ***                                                    

Szymon Laks IV Kwartet smyczkowy – wersja na orkiestrę smyczkową (1962/2012)

Allegro non troppo

Andante sostenuto

Quasi presto, con fuoco

Adrianna Furmanik Perseidy na kameralną orkiestrę smyczkową (2011)*

 

 

18 maja 2013 godz. 16.00 Zamek Królewski

 

                                   Klaudiusz Baran – akordeon

                                   Krzysztof Stanienda – fortepian

                                   Orkiestra Kameralna Wratislavia

                                   Jan Stanienda – skrzypce, dyrygent

 

Marcin Błażewicz     Koncert na akordeon i smyczki (2012)*

Andante ma agitato

Allegretto

Allegro con fuoco

Jerzy Maksymiuk     W zamyśleniu - Adagio per archi e pianoforte na fortepian i orkiestrę

 (2012/2013)**

Antonio Soler/Edward Sielicki Fandango-Fantasie na skrzypce i orkiestrę smyczkową (1729-83/2011)

                                                                                                                                   

***

Ernest Chausson      Koncert na fortepian, skrzypce i kwartet op. 21 D-dur (1889-91)

 

 

*   prawykonanie

** prawykonanie utworu zamówionego w ramach programu operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego   „Kolekcje”  –  priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca