Warszawskie Spotkania Muzyczne

muzyka dawna - muzyka nowa

 

Warszawskie Spotkania Muzyczne – doroczny festiwal muzyki dawnej i nowej – istnieje od 1986 roku. Jego twórcą i dyrektorem jest kompozytor Władysław Słowiński, a organizatorem Festiwalu jest Oddział Warszawski Związku Kompozytorów Polskich, zaś współorganizatorem - Program 2 Polskiego Radia S.A. Największy wkład w finansowanie Festiwalu ma, od momentu jego powstania, Urząd m.st. Warszawy. Dzięki temu  Warszawskie Spotkania Muzyczne mogą być uznane za ważny element stałej oferty kulturalnej Stolicy. Dodatkowo Festiwal finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy wsparciu ze strony Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.
Warszawskie Spotkania Muzyczne to jeden z najważniejszych festiwali prezentujących muzykę dawną i muzykę nową i pierwszy oraz jedyny, który przyjął taką formułę.  Dzięki tej formule wielu miłośników muzyki dawnej może, niejako przy okazji, poznać twórczość współczesną i przekonać się, że ona wcale „nie gryzie”. O dużym znaczeniu Festiwalu świadczy także rosnące z roku na rok zainteresowanie artystów polskich i zagranicznych składających swoje oferty wykonawcze. Festiwal od lat szczyci się udziałem znakomitych wykonawców i ciekawym doborem repertuaru, a z roku na rok „nabiera tempa” i trafia do gustu coraz większej liczby słuchaczy.
Zgodnie z formułą programową zawartą w podtytule Festiwal prezentuje ważne dzieła muzyki dawnej i nowej oraz promuje najnowsze dzieła kompozytorów współczesnych, tworzone w dużej części dla Festiwalu, co stanowi niewątpliwie o jego wyjątkowości.
Od 2010 roku Festiwal rozpoczął prezentację muzyki jazzowej, co jest dość nietypowe, ale ciekawe. I tak - w 2010 wystąpił legendarny String Connection, w 2011 znakomity niemiecki Thärichen’s Tentett, a w 2012 pianista Marcin Masecki dokonał dekonstrukcji Sonat Scarlattiego. Przyjęta formuła Festiwalu pozwala na swoiste „przenikanie się kultur”, bowiem często w utworach współczesnych można znaleźć odbicie utworów z epoki, a w utworach jazzowych wpływy i jednych i drugich. To może być inspirujące i twórcze.
Wśród innych dotychczasowych wykonawców Festiwalu, poza czołówką artystów polskich, należy wymienić zespoły: The King’s Singers, Musica Antiqua Köln, Musica Reservata de Barcelona, Discantus, Alla Francesca, czy La Morra, a z solistów: skrzypaczkę Alenę Baevę czy wiolonczelistę Ivana Monighettiego.
Program Festiwalu ustalany jest przez jego Radę Programową składającą się z wybitnych specjalistów – kompozytorów i muzykologów. W jej skład wchodzą: prof. Michał Bristiger, Paweł Gancarczyk, Małgorzata Gąsiorowska (muzykolodzy), Edward Sielicki, Adam Sławiński i Władysław Słowiński (kompozytorzy i teoretycy muzyki). Rada Programowa pracuje pod kierunkiem Władysława Słowińskiego, dyrektora artystycznego Festiwalu.
Koncerty dotychczasowych edycji Festiwalu były transmitowane bądź retransmitowane przez Polskie Radio, także w ramach współpracy EBU (Europejskiej Unii Nadawców), co niewątpliwie wspiera także promocję oferty kulturalnej Warszawy, a  także i jej samej,  za granicą. Mamy nadzieję na utrzymanie tej zasady i przy okazji edycji 2013.
Warszawskie Spotkania Muzyczne to festiwal skierowany do mieszkających w Warszawie miłośników muzyki, a także przebywających w niej akurat turystów,  chętnie spędzających czas na koncertach Festiwalu. Jest skierowany także do młodzieży szkolnej, nie tylko warszawskiej – co roku odnotowujemy specjalne przyjazdy na Festiwal grup szkolnych z innych miast Polski.
Festiwal ten, nie wyznaczający wprawdzie nowych trendów i nie wywołujący skandali, pozwala miło i ciekawie spędzić czas, dając możliwość posłuchania ciekawej muzyki, zarówno tej dobrze znanej, jak i całkiem nowej. Jest też okazją do spotkania wielu interesujących ludzi, w tym kompozytorów i  artystów wykonawców.
Koncerty 27. Warszawskich Spotkań Muzycznych odbędą się w Zamku Królewskim, Studiu Koncertowym PR im. Witolda Lutosławskiego i Kościele Ewangelicko-Reformowanym przy Al. Solidarności 74.