Maciej Małecki

urodził się w 1940 roku. Kompozytor, pianista. Studiował w stołecznej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej - kompozycję u Kazimierza Sikorskiego i fortepian u Natalii Hornowskiej. Wykształcenie uzupełniał w Eastman School of Music w Rochester, USA. Po studiach przez kilka lat grał w duecie fortepianowym z Jerzym Derflem.

W latach 70. komponował głównie dla teatru, radia, telewizji i filmu. W następnym dziesięcioleciu poszerzył ten rodzaj twórczości o muzykę koncertową. W 1993 roku został Prezesem Związku Kompozytorów Polskich i pełnił tę funkcję przez trzy kadencje.

Autor wielu kompozycji solowych i kameralnych (m.in. pięciu kwartetów smyczkowych), orkiestrowych (wśród nich dwie symfonie), utworów na instrumenty solo z orkiestrą (m.in. dziewięciu koncertów), utworów na orkiestrę dętą, pieśni, pieśni chóralnych, utworów scenicznych (opera, dwa balety, dwa musicale, dzieła radiowo-estradowe), a także muzyki teatralnej, filmowej, piosenek dla dzieci i szeregu opracowań.

 Laureat nagród i wyróżnień. W 2013 roku został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.