Anna Ignatowicz-Glińska

kompozytorka, mieszka i pracuje w Warszawie.

Ukończyła studia kompozytorskie w warszawskiej AMiFC (UMFC), w klasie prof. Włodzimierza Kotońskiego (dyplom 1996 z wynikiem bardzo dobrym). Jest adiunktem w macierzystej uczelni. W 2013 ukończyła w UMFC cykl szkoleń w ramach Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej (projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego). Stypendystka ZAiKS (1999, 2001, 2012), MKiDN (2008, 2010) i IMiT (2012, 2014).

Jej utwory wykonywane były na koncertach i festiwalach w Polsce i za granicą (m.in. w Niemczech, Czechach, Rosji, Austrii, Francji, Szwajcarii, Danii, USA, Ameryce Łacińskiej, w Chinach i na Ukrainie), nagrywane na płyty (Audite, DUX, Acte Préalable, Mons, Polonia Records) i wydawane (Norsk Musikforlag, PWM).

Laureatka nagród i wyróżnień na konkursach kompozytorskich – m.in. Nagrody Publiczności i Wyróżnienia na VI Międzynarodowym Konkursie im. A. Pietrowa (Sankt Petersburg, 2012) i II Nagrody na Konkursie  „Mikołowskich Dni Muzyki” (Mikołów, 2013).

Interesuje się także aranżacją, improwizacją oraz literaturą i piśmiennictwem muzycznym (publikacje w literaturze fachowej i na łamach prasy muzycznej).

Jest członkiem ZAiKS, ZKP (od 2009 Sekretarz Oddziału Warszawskiego) i Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektronicznej (PSEME).

Ostatnio coraz ważniejsze miejsce w jej twórczości zajmują projekty multimedialne, wpisujące się w ideę syntezy sztuk i powstałe we współpracy z artystami innych dziedzin.