Hanna Kulenty

urodziła się 18 marca 1961 w Białymstoku. Od 1992 mieszka w Warszawie i w Arnhem (Holandia).

W latach 1980-86 studiowała kompozycję pod kierunkiem Włodzimierza Kotońskiego w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. W latach 1986-88 kontynuowała studia kompozytorskie u Louisa Andriessena w Królewskim Konserwatorium Muzycznym w Hadze. Uczestniczyła w kursach kompozytorskich organizowanych przez PTMW oraz w Międzynarodowych Letnich Kursach Nowej Muzyki w Darmstadt.
Od 1989 pracuje jako wolny kompozytor, realizując liczne zamówienia i korzystając ze stypendiów twórczych. Daje również wykłady w różnych instytucjach muzycznych, konserwatoriach i na kursach. W 1990 przez rok była guest composer Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) w Berlinie. W 1998 została zaproszona jako gościnny wykładowca na trzy uniwersytety w Los Angeles. W latach 1999/2000 pełniła funkcję composer-in-residence przy Het Gelders Orkest w Holandii. W listopadzie 2000 Radio Niemieckie w Kolonii zorganizowało jej koncert monograficzny (wydany na CD “Arcs & Circles”). W 2004 była wykładowcą podczas festiwalu Other Minds 10 w San Francisco.Brała udział w pracach jury podczas Münchener Biennale w 1995, Gaudeamus Music Week 2002 w Amsterdamie oraz IX Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Kazimierza Serockiego w Warszawie w 2004. Została również zaproszona do jury VI edycji International New Chamber Opera Competition “Orpheus-Luciano Berio 2003-04” w Spoleto.

W 1985 otrzymała II nagrodę w Europejskim Konkursie Młodych Kompozytorów w Holandii za utwór Ad unum, a w 1987 Nagrodę Artystyczną Młodych im. Stanisława Wyspiańskiego (II klasy). Tego samego roku zdobyła II nagrodę w Konkursie Koła Młodych zkp za Ride. Jest także laureatką nagród konkursów kompozytorskich organizowanych przez Oddział Warszawski ZKP – za Quinto (I nagroda, 1986), Breathe (I nagroda, 1987), Cannon (III nagroda, 1988) oraz aaa Tre (II nagroda, 1989). 

W 2003 uzyskała pierwszą lokatę na 50. Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO za Koncert na trąbkę i orkiestrę, oraz Medal Mozartowski Międzynarodowej Rady Muzycznej przy UNESCO.